Menüü

Kokkuvõte

2. jaanuar 1930 – 30. märts 2021

Lahkunud on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna emeriitprofessor Heino Siigur.

H. Siigur sündis ja kasvas üles Pärnumaal. Ta lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1954. aastal ning jäi seejärel tööle ülikooli. H. Siigur kaitses 1961. aastal kandidaadiväitekirja ja 1983. aastal doktoritöö, ta oli nõukogude ajal üks vähestest doktorikraadiga õppejõududest Tartus. H. Siigur töötas ülikoolis alguses vanemõpetajana, hiljem dotsendi ja professorina kuni emeriteerimiseni 1995. aastal – peamiselt majandusteaduskonnas, lühemalt õigusteaduskonnas.

Juba ülikooliõpingutest alates oli H. Siiguri keskseks uurimisvaldkonnaks tööõigus, täpsemalt palga õiguslik reguleerimine. Töötasu teemadel kirjutas ta ka oma väitekirjad. Tema juhtimisel koostati 1990. aastate alguses taasiseseisvunud Eesti esimene palgaseadus, mis reguleeris töötasustamise küsimusi kuni 2009. aastani. Mitmed toonased põhimõtted on jõus tänapäevani. Lisaks palgaseaduse loomisele oli H. Siigur ka kõikide teiste möödunud sajandi lõpukümnendil väljatöötatud tööseaduste üks autoritest.

H. Siiguri sulest on ilmunud sadu publikatsioone paljudest tööõiguse valdkondadest. Peale töötasu küsimuste analüüsimise uuris ta viimastel aastatel põhjalikumalt töö- ja puhkeaja, puhkuste ning töötaja distsiplinaarvastutuse teemasid. Ta oli kaasautoriks Eesti Vabariigi töölepingu seaduse esimese kommenteeritud väljaande puhul, mis nägi trükivalgust 1992. aastal. Tema ühe olulisema publikatsioonina võib nimetada ka 2009. aastal ilmunud töölepingu seaduse kommentaare.

H. Siigur oli silmapaistev õppejõud. Ta õpetas nii majandus- kui ka õigusteaduskonnas rahandust, finantsõigust ja tööõigust. Juristide õpetamisele pühendus ta suuremal määral 1990. aastatel, kui õpetas tööõiguse kursuse raames palga õigusliku reguleerimise osa. Üliõpilaste seas oli H. Siigur hinnatud lektor, kes oskas oma põhjalikke ja süsteemseid teadmisi tööõigusest hästi edasi anda. Ta oli samuti kümnete lõputööde juhendaja.

H. Siigur on täitnud ülikoolis mitut administratiivset ametikohta, aastatel 1988–1991 oli ta Tartu Ülikooli õppeprorektor. Aastatel 1991–1994 juhtis H. Siigur Eesti Akadeemilist Õigusteaduse Seltsi. H. Siigur oli ka tunnustatud õigusekspert, koolitaja ja tööõiguse populariseerija. Teenete eest õigusloome pikaajalise arendajana autasustas Vabariigi President teda 2006. aastal Riigivapi V klassi teenetemärgiga.

Õigusteaduskond on kaotanud särava kolleegi ja suurepärase tööõiguslase. Meie mälestustes jääb ta elama.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse