Menüü

Kokkuvõte

Praegu kehtivate seaduste järgi peab autori varalisi õigusi käsutav autorileping olema vähemalt kirjalikus või elektroonilises vormis ja teose kasutamise lihtlitsents kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Paraku jätavad seadused lahtiseks, millised on autorilepingu vorminõude rikkumise tagajärjed. Riigikohtu paari otsuse põhjal ei saa selleks tagajärjeks olla lepingu tühisus. Paraku on autorilepingud nii eripalgelised, et mõne kohtuotsusega on võimatu anda mõistlikku üldreeglit kõikvõimalike autorilepingute vorminõuete kohta. Lisaks seadusjärgsetele kohustuslikele vorminõuetele annavad seadused võimaluse nõuda lepingu kindlat vormi ka poolte kokkuleppel või koguni ühe poole nõudmisel. Kokkuleppelise kohustusliku vorminõude rikkumise tagajärgi on seni käsitletud vähe ja vastuoluliselt. Seepärast on artiklis sellele rohkem tähelepanu pööratud.

Kehtiv autoriõiguse seadus seab teatavad nõuded ka autorilepingu sisule. Ehkki sisunõuete kataloogi näol on tegemist ilmse ülereguleerimisega, vaadatakse artiklis neid nõudeid just seoses autorilepingu vorminõuetega, aga samuti IT valdkonnas sõlmitavate autorilepingute praktiliste, seadustest sõltumatute vajadustega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse