Menüü

Kokkuvõte

Hinnanguliselt hoiab vaktsineerimine ära kuni kolme miljoni inimese surma aastas. Kuna vaktsineerimisprogrammid on olnud edukad, puudub lapsevanematel enamasti kokkupuude vaktsineerimisega välditavate haigustega ja mälestus neist. Seetõttu on neil raske vaktsineerimise tänuväärsust hinnata. Vastupidi, paradoksaalsel kombel on maailmas ja ka Eestis tekkinud vaktsineerimisvastane liikumine, mida eelkõige põhjustab eksiarvamus, et vaktsiinid on ohtlikud.

Kuigi praegu ei ole vaktsineerimisega hõlmatus Eestis veel kriitiline, tuleb hõlmatuse langedes mõelda juba varakult seda parandavate meetmete peale, ennetamaks ulatuslikke haiguspuhanguid. See on vajalik põhiseaduse § st 28 tuleneva tervise kaitse põhiõiguse tagamiseks.

Artiklis pakutakse edasiseks aruteluks õiguslikke meetmeid, millega oleks võimalik suurendada vaktsineerimisega hõlmatust ühiskonnas. Keskendutakse eelkõige nendele õiguslikele meetmetele, mis suurendaksid laste kui kõige nõrgemas positsioonis olevate ja lapsevanematest sõltuvate patsientide kaitset.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse