Menüü

Kokkuvõte

2018. aasta 25. maist hakatakse kohaldama uut isikuandmete kaitse üldmäärust, millega soovitakse füüsilistele isikutele anda varasemast suurem kontroll oma isikuandmete üle. Kuigi uus õigusakt asendab direktiivi 95/46/EÜ, põhineb uus normistik suuresti siiski varasemal ja varasemale totaalselt vastupidiseid uuendusi andmesubjekti õiguste valdkonnas ei tehta. Uus reeglistik on üles ehitatud varasemate normide täiendamise ja täpsustamisena.

Käesoleva artikli autor keskendub sellele, millised muudatused toob üldmäärus endaga kaasa andmesubjekti õiguste perspektiivist vaadatuna. Lugejale antakse ülevaade sellest, mis seoses andmesubjekti õigustega muutub ning millised aspektid säilivad võrreldes status quo’ga isikuandmete kaitse valdkonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse