Menüü

Kokkuvõte

Kuigi kliima muutumise täpsed põhjused ja mehhanismid ei ole täiesti selged, on enamiku teadlaste hinnang, et kliima soojeneb. Sellega kaasneb meretaseme tõus, mis võib kaasa tuua kõige tõsisema tagajärje ühe riigi jaoks: riigi territooriumi püsiva vee alla jäämise.

Õiguslikult on ebaselge, mis saab riigi staatusest siis, kui tema territoorium jääb püsivalt vee alla. Selleks et otsustada, kas riik võib territooriumi kadumise tõttu lõppeda, otsib autor vastust kolmele küsimusele. Esiteks, kas riigi olemasolu on rahvusvahelise õiguse küsimus või riikide poliitiline otsus? Teiseks, kui riiklus on õiguslik küsimus, siis milline norm riigi olemasolule kohaldub? Ja kolmandaks, kas see norm kohaldub ka riikide lõppemisele või ainult tekkimisele? Käesoleva artikli autori käsituses peab riigil olema territoorium ning territooriumi kadudes ei vasta riik enam riigi kriteeriumidele ning lõpeb. Selleks et oma staatus riigina säilitada, on seetõttu kaks lahendust: kas riik leiab endale uue territooriumi või rahvusvahelises õiguses tekib uus norm, mille järgi võib riik eksisteerida ka juhul, kui tal enam territooriumi pole. Käesolevas artiklis käsitletakse esimesena nimetatud lahendust – võimalusi saada uus territoorium. Käsitletakse territooriumi ostmist, rentimist ja tehissaartele ümberasumist, mis kõik võimaldavad tagada riigi säilimise.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse