Menüü

Kokkuvõte

17. mail 2010 tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu suurkoda otsuse asjas Kononov vs. Läti, milles leidis 14 häälega kolme vastu, et Läti ei rikkunud Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit 7, kui mõistis endise nõukogude partisani Vassili Kononovi süüdi Teise maailmasõja ajal Lätis toimepandud sõjakuriteos. Selle otsusega muutis suurkoda varasemat, 2008. aastal kohtu kolmanda sektsiooni poolt tehtud otsust, milles koda leidis nelja häälega kolme vastu, et Läti oli mainitud artiklit rikkunud.

Artiklis antakse ülevaade nimetatud kohtuasjast ning analüüsitakse menetlusosaliste ja kohtu seisukohti.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse