Menüü

Kokkuvõte

Juridica toimetuskolleegiumi uuendatud koosseisu esimesel kokkusaamisel jaanuaris 2010 langetati otsus korraldada lugejaküsitlus. Küsimustiku koostamisel lähtuti varasemate analoogiliste arvamusuuringute põhimõtetest, enesestmõistetavalt sõnastati ka uusi kolleegiumile huvipakkuvaid konkreetseid küsimusi. Andmeid koguti elektroonilisel küsitlusel mais-juunis 2010, vastajaid kogunes sadakond. Kokkuvõtteid tehti toimetuskolleegiumi aastakoosolekul jaanuaris 2011. Artiklis on kokkuvõtlikult esitatud lugejaküsitluse tulemused.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse