Menüü

Kokkuvõte

Artiklis analüüsitakse mõningaid õiguste tagatisena kasutamisel kerkivaid õiguslikke küsimusi Eesti õiguses ning käsitletakse põgusalt ka sarnaste küsimuste regulatsiooni Saksa õiguses. Autor keskendub õiguste pantimise ja tagatisloovutamise põhiolemuse analüüsile ning nimetatud tagatiste seadmisega seonduvatele küsimustele. Õiguste pantimine ja tagatise eesmärgil loovutamine on Eesti õigussüsteemis kaks esmapilgul üksteisest võrdlemisi erinevat õigusinstituuti, sest õiguste pantimise regulatsioon on sätestatud asjaõigusseaduses ning õiguste tagatisena loovutamist reguleerivad sätted paiknevad võlaõigusseaduses. Samas aga lähtuvad mõlemad õigusinstituudid ühtsest eesmärgist. Lisaks tuleb märkida, et tagatisõiguses on järjest olulisem õiguste loovutamise küsimused. Artiklis tuleb vaatluse alla muu hulgas asjaõigusseaduses sisalduv finantstagatise instituut, mille õiguslik tähendus ja olemus on tekitanud segadust nii mõneski tegevjuristis, tavalisest laenulepingut sõlmivast inimesest rääkimata.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse