Menüü

Kokkuvõte

Üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus on reprodutseerimisõiguse kõrval teine Interneti toimimisega otseselt seotud autoriõigus. Kui reprodutseerimisõigus on autoriõiguse keskmes olnud autoriõiguse kehtestamise algusest alates, siis üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus on uus varaline õigus. Esimest korda tunnustati üldsusele kättesaadavaks tegemise õigust WIPO rahvusvahelisel konverentsil Genfis 1996. aastal, kui võeti vastu WIPO autoriõiguse leping ning WIPO esitus- ja fonogrammileping. Üldsusele kättesaadavaks tegemise õiguse kehtestamisega on üheselt ja selgelt tunnustatud, et autori, esitaja ja fonogrammitootja õigused on kaitstavad infoühiskonnas, sealhulgas Internetis.

Käesolevas artiklis antakse ülevaade autori, esitaja ja fonogrammitootja õigusest teha looming üldsusele kättesaadavaks. Esmalt avatakse selle õiguse sisu, tuues välja erinevused teiste samalaadeste autoriõigustega võrreldes. Samuti juhitakse tähelepanu olulisematele terminoloogilistele aspektidele, mille mõistmine aitab kaasa kõnealuse õiguse ulatuse kindlaksmääramisele. Seejärel avatakse üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus detailsemalt asjakohaste rahvusvaheliste kokkulepete, Euroopa Liidu direktiivi ning Eesti autoriõiguse seaduse kaudu.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse