Menüü

Kokkuvõte

Immissioonikaitseõigus paikneb Saksa keskkonnaõiguses kesksel kohal. Asjakohane seadus – õhusaaste, müra, vibratsiooni ja teiste sarnaste protsesside tõttu tekkivate kahjulike keskkonnamõjude eest kaitsmise seadus ehk lühemalt Saksamaa Liitvabariigi immissioonikaitseseadus – moodustab keskkonnaõiguse põhituuma. Immissioonikaitseseaduse keskne koht on ühelt poolt seotud seaduse suure praktilise tähtsusega: on see ju olulise tähendusega enamiku suurte tööstuskäitiste ja põllumajandusettevõtete jaoks. Lisaks on selle seaduse süstemaatika hästi läbi töötatud. Lõpuks kujutab immissioonikaitseõigus endast varast katset lahendada keskkonna- ja ohutusprobleemid terviklikult ning on seega eelkäija praegu väljatöötamisel olevale keskkonnaseadustikule.

Ülevaadet Saksamaa immissioonikaitseõigusest alustatakse käesolevas artiklis immissioonikaitseõiguse keskse osa, käitisi puudutava immissioonikaitse käsitlemisega. Seejärel analüüsitakse immissioonikaitseõiguse teisi valdkondi, mis tooteid ja aineid, sõidukeid ja transporditeid silmas pidades peavad tagama piisava immissioonikaitse, millele lisandub territooriumide ja planeeringutega seotud iseseisev immissioonikaitse. Artikli viimases osas selgitatakse lähemalt emissiooni ja immissiooni erisusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse