Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 1. septembril möödus 10 aastat äriseadustiku jõustumisest. Seda sündmust tähistati Justiitsministeeriumi, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Notarite Koja ja Eesti Advokatuuri korraldatud konverentsiga. Vähe on Eestis seadusi, mille tähendus õiguskorrale on väärinud sedasorti ürituste korraldamist ning vähe ka seadusi, mis mingit õigusvaldkonda sedavõrd põhjalikult on muutnud ning mille igapäevaste kasutajate ja rakendajate hulk on sedavõrd suur.

Artiklis antakse lühike ülevaade äriseadustiku saamisloost, tähendusest ja sellega kaasnenust Eesti õigus- ja ärimaastikul ning hinnatakse ajaliselt distantsilt toimunud muudatusi. Kümme aastat on olnud piisavalt pikk aeg, tegemaks esmaseid järeldusi ja andmaks hinnanguid. Muu hulgas saab hinnata, kas seadusega taotletud eesmärgid on täitunud ning kas ja mis on läinud teisiti kavandatust. Tänaseks on äriseadustikule lisandunud ka rida sellega seotud ja seda täiendavaid õigusakte. Eesti on liitunud Euroopa Liiduga. Hoogne on olnud nii majanduse kui ka kogu ühiskonna areng,. Seega on õige otsida vastust ka küsimusele, kuidas vastab äriseadustik neile muutunud oludele ja prognoosida edasisi võimalikke olulisemaid arenguid selles valdkonnas.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse