Menüü

Kokkuvõte

Pankrotimenetlust viib läbi pankrotihaldur, kellel on õigus selle eest tasu saada pankrotivara arvel ja kelle tasu kinnitab kohus pankrotimenetluse lõpetamisel. Lisaks pankrotihaldurile on ka ajutisel pankrotihalduril ja pankrotitoimkonna liikmel õigus saada pankrotivara arvel tasu.

Tasu määramisel tekib küsimus selle maksustamisest. Ehkki kehtivat õigust on selles osas pidevalt täiendatud, on halduri tasu maksustamine jätkuvalt probleemiks, mis praktikas vaidlusi tekitab.

Artiklis analüüsitaksegi kehtivat pankrotihalduri tasu maksustamise regulatsiooni. Autor käsitleb erinevusi juriidilisest ja füüsilisest isikust võlgniku pankrotimenetluses halduri tasu maksustamisel, samuti küsimusi, kellele tuleb välja mõista halduri tasu ja kuidas väljamõistetavat tasu maksustada. Otsitakse vastust küsimusele, kas haldurile tuleb välja mõista tasu kui füüsilisele isikule või saab halduri tasu välja mõista äriühingu kasuks (büroole, mille kaudu haldur tegutseb). Vastusest sellele küsimusele sõltub, kuidas toimub tasu maksustamine. Vaadeldakse ka, kas mitteadvokaadist pankrotihalduril ja vandeadvokaadist või vandeadvokaadi vanemabist pankrotihalduri maksustamisel on erisusi. Lisaks käsitletakse artiklis pankrotitoimkonna liikme tasu maksustamist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse