Menüü

Kokkuvõte

Artiklis esitatakse ülevaade sellest, kes on ajakirja Juridica võrguväljaande kasutaja ning mida ta arvab meie ajakirjast ja selle võrguversioonist. Ülevaade tugineb võrguväljaande kasutajate vastustele, mis on kogutud Iuridicumi andmebaasi registreerimisvormide täitmisel. Uuring on esitatud võrdluses möödunud aastast pärineva samalaadse uuringuga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse