Menüü

Kokkuvõte

Tartu Ülikooli üliõpilaste karjääriteenistus on tegutsenud 1999. aastast alates. Selle aja jooksul on läbi viidud Tartu Ülikooli lõpetanute edasise tegevuse iga-aastasi uurimusi, korraldatud mitmesuguste karjäärialaseid üritusi, messe ja ettevõtete esitlusi, nõustatud üliõpilasi tööotsimisel ning tegeletud töö- ja praktikavahendusega. Artiklis tutvustatakse karjääriteenistuse eesmärke ja senist tegevust. Tuuakse välja, millistele ametikohtadele ja kui palju üldse otsitakse karjääriteenistuse kaudu inimesi. Eraldi peatutakse õigusalastel tööpakkumistel. Tutvustatakse ka karjääriteenistuse poolt Tartu Ülikooli lõpetanute seas läbi viidud postiküsitluste tulemusi, mis annab ülevaate ülikooli lõpetajate lõpetamisejärgsest tegevusest, õpingute jätkamisest ning tööst ja hinnangutest pärast mõningast töö- ja elukogemust. Küsitluse tulemuste puhul keskendutakse eelkõige õigusteaduskonna lõpetajatele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse