Menüü

Kokkuvõte

Eesti autoriõigusel on märkimisväärne ajalugu. 75 aastat tagasi, aastal 1927, ühineti Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga, 70 aastat tagasi, 1932. aastal, loodi Autorikaitse Ühing – autoriõiguste kollektiivse teostamise organisatsioon, 10 aastat tagasi, 1992. aastal, võeti vastu uuel turumajanduse ja demokraatliku õigusriigi filosoofial põhinev autoriõiguse seadus. 1992. aasta seadus on kõigi aegade esimene Eesti enda seda valdkonda reguleeriv õigusakt. Kui vaadata aga nende aastate taha jäävate suursündmuste tegelikke põhjuseid, siis näeme, et see ajalugu osutub mõnevõrra petlikuks ja vastuoluliseks. See annab artikli autorile põhjuse väita, et Eesti rahvusliku autoriõiguse tegelikku ajalugu hakati tegema alles pärast iseseisvuse taastamist 1991. Viimased kümme aastat on osutunud Eesti autoriõiguse arengus kõige dünaamilisemaks ja produktiivsemaks perioodiks läbi kogu ajaloo. Seda dünaamilist arengut on mõjutanud nii välised kui ka sisemised faktorid. Eesti praegune autoriõigus on modelleeritud vastavalt rahvusvahelistele standarditele. Eesti eraõiguse (esmajoones võlaõiguse) ja karistusõiguse reformide lõpuleviimine 2002. aasta on need peamised sisemised faktorid, mis on sisuliselt mõjutanud ka autoriõiguse arengut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse