Menüü

Kokkuvõte

Eestis moodustati 1999. aastal alaliselt tegutsev autoriõiguse asjatundjate komisjon, mille ülesandeks on jälgida autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse taseme vastavust Eesti Vabariigi poolt võetud rahvusvahelistele kohustustele, analüüsida autoriõigusaktide kohaldamise praktikat, teha Vabariigi Valitsusele ettepanekuid autoriõigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks ning ühinemiseks rahvusvaheliste lepingutega, lahendada vaidlevate poolte taotlusel autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õigustega seotud vaidlusi poolte lepitamise teel ja täita muid Vabariigi Valitsuse poolt antud ülesandeid. Artikkel annab ülevaate komisjoni loomisest, selle koosseisu komplekteerimise põhimõtetest, komisjoni töökorraldusest ja pädevusest ning komisjoni senisest tegevusest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse