Menüü

Kokkuvõte

1. Mis on FIDE kongress?

Kui teatasin, et lähen FIDE kongressile, küsisid kolleegid, mis ajast ma maletamisega tegelen. Mina pidasin aga rahvusvahelise maleföderatsiooni asemel silmas hoopis sama lühendit kandvat rahvusvahelist Euroopa õiguse föderatsiooni – la Fédération Internationale pour le Droit Européen ehk F.I.D.E. (inglise keeles the International Federation for European Law, saksa keeles die Internationale Föderation für Europarecht).

Euroopa Komisjoni juriidilise teenistuse endise peadirektori Jean Louis Dewosti sõnul on Euroopa arhitektuuri kooshoidvaks jõuks just ühenduse õiguslik raamistik – ühenduse õiguskord. *1 Euroopa õigus on see, millele Euroopa Liidu kodanikud saavad toetuda EL institutsioonide tekitatud ülekohtu või oma riigi liikmelisusest tulenevate kohustuste täitmatajätmise korral. Samuti on Euroopa õigus see, mis paneb aluse ausale konkurentsile Euroopa Liidus ja reguleerib liikmesriikide vaheliste ettevõtjate suhteid. Euroopa õiguse abil suhtlevad Euroopa ühendused rahvusvahelisel tasandil teiste suurte organisatsioonide ja kolmandate riikidega. Lõpuks rajaneb ka uute riikide liitu vastuvõtmine õiguslikel alustel, mis ilmneb kasvõi Euroopa ühenduste acquis sõelumise protsessis. Kirjeldatud õigusliku struktuuri eest vastutavad Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide juristid. Nemad peavad kandma hoolt ka selle eest, et Euroopa õigus ei kaugeneks liidu kodanikest ega muutuks neile arusaamatuks ja abstraktseks. Parim võimalus eri liikmesriikide targad pead ühendada, on kokku tulla, ja suheldes ning aktiivselt aktuaalsetel teemadel diskuteerides vajalike lahendusteni jõuda.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse