Menüü

Kokkuvõte

H.-J. Uibopuu. Inimõiguste rahvusvaheline kaitse.
Käsiraamat ja õpik ülikoolidele.
Salzburg ja Tallinn: Juura, Õigusteabe AS, 2000, 136 lk

Üldiste eestikeelsete inimõigusi puudutavate käsitluste vajadust on nenditud juba aastaid. Viimase kümnekonna aasta jooksul on rahvusvaheliste inimõiguste kohta ilmunud lisaks üksikutele artiklitele paar konverentsimaterjalide kogumikku *1, mõned dokumentide kogumikud *2 ja brošüürid. *3 Kuigi teadaolevalt on sel teemal valmimas nii mitmeid tõlkeid * *4 kui ka algupärandeid, ilmus esimene märkimisväärne töö alles 2000. aastal. Salzburgi Ülikooli professor Henn-Jüri Uibopuu on valmis kirjutanud pretensioonika alapealkirjaga ülevaateraamatu rahvusvahelistest inimõigustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse