Menüü

Kokkuvõte

1. Sissejuhatus

Pankrotimenetluses kaotavad osanikud või aktsionärid pankrotis oleva äriühingu juhtimise õiguse. Äriühingu juhtimine läheb vastavalt pankrotiseadusele *1 (edaspidi PankrS) üle pankrotimenetluse organitele. Äriühingu tavapäraste juhtimisorganite (üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse) asemele astuvad pankrotimenetluse organid – võlausaldajate üldkoosolek, pankrotitoimkond ja pankrotihaldur.

Probleemiks pankrotimenetluses pärast nõuete kaitsmise koosolekut on nendest võlausaldajate nõuetest tulenevad hääled, millele esitati vastuväited ja mis jäid tunnustamata. Ühest küljest on tegemist vaidlustatud nõudega, mis juhul, kui selle nõude esitanud võlausaldaja PankrS § 74 lõikest 1 tulenevalt tähtajaks kohtule hagiavaldust ei esita või kui nõuetekohaselt esitatud hagiavaldus jääb nõude põhjendamatuse ja/või alusetuse tõttu rahuldamata, kaotab pankrotimenetluses tähenduse. Sellest seisukohast oleks põhjendamatu käsitleda sellist võlausaldajat pankrotiprotsessis võlausaldajana ja anda talle pankrotimenetluse juhtimise võimalus. Võlausaldaja oleks kuni tema nõude saatuse selgumiseni pankrotimenetlusest sisuliselt kõrvaldatud, kusjuures tema õigused taastuksid vastavalt hagimenetluse tulemustele. Samas tekib ebaõiglane olukord, kui selgub, et nõue oli põhjendatud ja seetõttu, et võlausaldaja vaidluse pärast oli pankrotimenetlusest eemal, on menetlust juhitud võlausaldajale soovimatul viisil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse