Menüü

Karistatav tegevusetus – unustatud dogmaatikafiguur

Autor:
Number 2000/7
Lk 427-434

Kokkuvõte

1. Ühiskonnaliikmete solidaarsus ja tegutsemiskohustus

Õigusnorme võib liigitada kohustavateks ja keelavateks. Keelava normi rikkumise korral tehakse millegi sellist, mida teha ei tohi. Isik rikub seega kohustust jääda passiivseks, käitub aktiivselt ehk tegutseb. Enamik kriminaalõiguse eriosa norme ehk kuriteokoosseise kirjeldabki tegevust. Kohustava normi rikkumise korral jätab aga isik midagi sellist tegemata, mida ta pidi tegema: ta rikub kohustust olla aktiivne, käitub passiivselt ehk tegevusetult. Tegevusetusdelikt ongi kohustava normi mittetäitmine, mis toob kaasa karistuse.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse