Menüü

Kokkuvõte

Käesolevas artiklis käsitletakse kahe aktuaalseima tarbijakaitse valdkonna – tarbijateabe ja tarbija esindusõiguse tagamise – teoreetilisi lähtepunkte ning vaadeldakse põgusalt vastavate valdkondade õiguslikuks reguleerimiseks pakutud võimalusi Eestis ja Euroopa Ühenduses. Teemavalik on ajendatud tarbijakaitseõiguse päevakajalisusest Euroopa Liiduga liitumisel ning Euroopa Ühenduse tarbijaõiguslike lahenduste uudsusest Eesti tarbijate ning tarbijakaitseametnike jaoks. Samuti on tarbijakaitseõigusel suur praktiline tähtsus: kuna peaaegu iga füüsiline isik võib vastata tarbija tunnustele, puudutab see väga laia ringi subjekte, kes omavad tarbitavate kaupade ja teenuste kohta piiratud teavet ja on seetõttu turusuhete haavatavam pool.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse