Menüü

Kokkuvõte

Kohtupraktika ja riigivastutusõigus de lege ferenda

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3 kohaselt teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Põhiseaduse §13 teise lause kohaselt kaitseb seadus igaühte riigivõimu omavoli eest. Nendest sätetest tulenevalt peab riigivõim hoiduma õigusvastasest tegevusest, millega rikutakse isikute õigusi. Kui isiku õigusi on sellest hoolimata rikutud, peab isikul olema võimalus oma õiguste taastamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse