Menüü

Kokkuvõte

1. Vägistamine kui seksuaalse enesemääramise vastane süütegu

Vägistamise ja ka teiste seksuaalkuritegude koosseisud on uue karistusseaduse eelnõus nagu ka kehtivas koodeksis kirjas isikuvastaste süütegude peatükis. Kuna eelnõus lähtutakse õigushüvede kaitse printsiibist, siis seksuaalkuriteo toimepanemine on karistatav kui rünne inimese seksuaalse enesemääramise õiguse vastu. Seksuaalne enesemääramisõigus tähendab isiku õigust valida endale partner ja ise otsustada, kas, kellega, millal ja mil viisil ta seksuaalvahekorda astub või muid seksuaalseid toiminguid sooritab. *1 Seksuaalsus ja seksuaalelu on inimese elu üks komponente. Rünne sellesse sfääri rikub inimese elukorraldust, mistõttu vajab see sfäär riigipoolset kaitset.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse