Menüü

Uue aasta algus tähendab „Juridicale“ kaheksandat sünnipäeva, algab kaheksas ilmumisaasta. Iga uue aasta algus tekitab soovi midagi teistmoodi ja paremini teha. Nii on see ka meie ajakirja puhul olnud iga aasta alguses. Soovid ei ole jäänud üksnes soovideks – võtke välja kõik „Juridica“ aastakäigud alates aastast 1993 ja te näete, milline areng on toimunud. Igal aastal on täiustunud nii sisu kui vorm, lugeja ise on nõudlikum ning tegijatele on oskusi ja kogemusi juurde tulnud. Viimase aasta olulisem saavutus on ajakirja väline – nüüd on „Juridica“ kogu ulatuses kättesaadav ka arvutivõrgu kaudu.

Selle aasta uuendus on võrreldes eelnevate aastatega kõige radikaalsem – „Juridica“ on lugeja ees täiesti uuel kujul, nii välise kui seesmise kujunduse mõttes. Ajakirja puhul omab kujundus mõju ka sisule, rangem stiil eeldab akadeemilisemat ja veelgi professionaalsemat kirjutamise taset. Siiski ei ole kavas olla üksnes ülikooli akadeemiline ajakiri. Olles ainuke juriidiline ajakiri Eestis, oleme oma akadeemilisuse juures suuresti suunatud praktikutele, loodame veelgi tihedamat sidet lugejatega, eelkõige juristkonnaga. „Juridicat“ kirjutatakse juristide poolt juristidele. Selle aasta üks tunnussõna on tihedam koostöö lugejatega. „Juridica“ toetaskond suureneb, juba traditsiooniliste koostööpartnerite AS Juura, justiitsministeeriumi, Riigikantselei, Juristide Liidu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi kõrval on sellesse ritta asunud Riigikohus, Notarite Koda ja Eesti Pank. Loodame, et see nimekiri pikeneb, eelkõige Advokaatuuri, Prokuratuuri ja siseministeeriumi näol. Lepingud, mis me koostööpartneritega sõlmime, on mõlemale poolele huvipakkuvad, tegemist ei ole pelgalt rahalise abiga ajakirja väljaandmiseks, vaid sisulise koostööga – „Juridicasse“ võib ise kirjutada või tellida ajakirjalt huvipakkuvaid artikleid, „Juridica“ on juristile kujunenud oluliseks õppematerjaliks pideva täiendõppe jaoks. Oleme huvitatud enamast tagasisidemest. Selleks aastaks kavandame esimese „Juridica“ lugejate konverentsi.

„Juridica“ kavatseb enam osaleda õiguspoliitika kujundamisel Eestis. Seda mitte poliitilise diskussiooni kaudu, vaid nendes valdkondades juriidilisi argumente ja analüüse esitades, kus ei ole meie arvates asjad korras. Nii näiteks kavatseme sellel aastal enam tähelepanu pöörata õigushariduse, sh praktikute koolitamise korraldamisele. Loodame tõestada näiteks seda, et sellisel kujul riigihanke konkursi läbiviimine kohtunike ja prokuröride täiendkoolitamise korraldamiseks, nagu seda tehti eelmise aasta lõpus, ei ole kasulik ei riigile ega kohtunikele ja prokuröridele. Vajalik on Õiguskeskuse koha ja rolli selge määratlemine praktikutele õigushariduse korraldamisel. Suuremat selgust on vaja saada erakõrgkoolide perspektiivides ning nende poolt antava hariduse kvaliteedis. Neid ja mitmeid muid teemasid seoses õigusharidusega, samuti teisi õiguspoliitika seisukohalt aktuaalseid küsimusi kavatseme käsitleda „Juridica“ selle aasta numbrites varasemaga võrreldes enam.

Austatud lugeja, soovin loomingulist ja professionaalset edu uuel aastal! Olen kindel, et selle edu üheks aluseks on järjekindel „Juridica“ lugemine, samuti „Juridicale“ kirjutamine. Loodan parimat koostööd,

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse