Menüü

Kokkuvõte

Pankrotimenetluses on võlausaldajate jaoks äärmiselt oluline teadmine, et ka juhul, kui võlgnik on enne pankrotimenetluse algatamist teinud tehinguid, mis on võlausaldajatele kahjulikud, on sel viisil võlgniku omandist välja läinud vara võimalik tagasi nõuda pankrotivarasse ning selle arvelt oma nõuded paremini rahuldatud saada. Seetõttu on seadusandja pankrotimenetluse jaoks ette näinud spetsiaalse mehhanismi – tagasivõitmise. Pärast pankroti väljakuulutamist lubatakse tagasivõitmise korras kehtetuks tunnistada tehingud, mis tavaolukorras on igati õiguspärased ja seaduslikud, kuid millega on kahjustatud võlausaldajaid.

Käesoleva artikli eesmärgiks on käsitleda mõningaid tagasivõitmise probleeme ning ühtlasi osutada mitmetele pankrotiseaduse kitsaskohtadele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse