Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 4 kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel. Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub seadusandlik võim Riigikogule. Eestis ei ole aga tegemist võimude absoluutse lahususega, vaid riigiorganite ja riigi funktsioonide korraldussüsteemiga. Nii on põhiseaduses ette nähtud, et seadusandliku võimu põhituum kuulub küll Riigikogule, kuid osa legislatiivfunktsioonist on üle antud ka täitevvõimule. Põhiseaduse § 78 punkt 7 kohaselt annab Vabariigi President kui täitevvõimu organ seadlusi. Põhiseaduse § 87 punkt 6 kohaselt annab Vabariigi Valitsus seaduse alusel ja täitmiseks määrusi. Põhiseaduse § 94 2. lõike kohaselt annab minister seaduse alusel ja täitmiseks määrusi. Seega on, vaatamata võimude, lahutamisele osa legislatiivfunktsioonist üle antud täitevvõimule.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse