Menüü

Kokkuvõte

Hoiuste tagamise õiguslik reguleerimine*0


Madis Kallion, Merilin Sune

Pankade osatähtsus ühiskonnas on aja jooksul pidevalt kasvanud. Nende teenuseid kasutatakse üha rohkem, sealhulgas on olulisel kohal ka raha hoiustamine. Hoiustamine on alati seotud mõningase riskiga ja seetõttu on vaja midagi, mis annaks hoiustajatele kindlustunde ja julgustaks neid säästma. Enamikus maailma pankades on hoiused tagatud, mis väljendub selles, et panga maksejõuetuse korral toimub hoiuse hüvitamine seaduses sätestatud ulatuses ja korras vastava organi kaudu.

Hoiuste tagamisest on saanud üks pangandussüsteemi stabiilsuse garanteerimise vahend.

Hoiuste tagamise süsteem

Hoiuste tagamise süsteeme hakati arenenud riikides looma 1970-datel aastatel. 1994. aastal võeti vastu Euroopa Liidu direktiiv hoiuste tagamise süsteemi kohta. Sellest direktiivist juhinduti ka Eestis 1998. aastal vastu võetud Hoiuste Tagamise Fondi seaduse (RT I 1998, 40, 612) koostamisel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse