Menüü

Kokkuvõte

Maffia teeb muret. Maffia teema on populaarne. Sellest räägitakse palju ja juba mõnda aega pakuvad raamatukaupluste letid, telesaated ja ajaleheartiklid uudishimulikele esseesid, reportaaže ja analüüsivaid uurimusi maailma maffiagrupeeringute kohta. Kõigi nende tööde ühisjooneks on see, et neis kasutataval sõnal „maffia“ puudub ühtne definitsioon.

Vähehaaval on hakatud kogu organiseeritud kuritegevust seostama maffiale. Keegi pealkirjastab oma töö „Pax Mafiosa“; teisal kuulutatakse: „Vene maffia koob oma kangast“, või siis kirjeldatakse „ristiisade Euroopat“. Ei saa välistada, et seda sõna, mis on avaliku arvamuse jaoks täis salapära ja müstikat, kaldutakse kasutama sooviga uudist kõlavamaks muuta. Pealegi on sedasorti tööde autorid sageli ajakirjanikud, kes ei suuda isegi siis, kui nad on mingile alale spetsialiseerunud, vastu panna efektse pealkirja kiusatusele, olgugi et nende tööd on tõsiseltvõetavad ja käsitlevad mõnd tänapäeva maailma tõelist probleemi. Ja antud juhul on meie ühiskondades tõepoolest tegemist mitmeski suhtes murettekitava tegelikkusega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse