Menüü

Kokkuvõte

Ühe riigi põhiseaduse jõustumise täpse aja kindlaksmääramise tähtsust on raske üle hinnata. Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse jõustumisega toimus kardinaalne pööre Eesti õiguskorras. Kehtivuse kaotasid nii formaalselt kehtinud 1938. aasta põhiseadus kui faktiliselt toiminud ENSV viimane konstitutsioon, lisaks kaotasid kehtivuse osad seni Eesti Vabariigis toiminud õigusaktid (põhiseaduse rakendamise seaduse § 2 lg 1).*1 Muutus oluliselt riigi ja üksikisiku suhe: kehtestati uus põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste kataloog. Uue staatuse Eesti õiguskorras omandas rahvusvaheline õigus jne.

Ekskurss ajalukku

Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seaduse (PSRakS) § 1 lõige 1 sätestab, et „[p]õhiseadus jõustub rahvahääletusel vastuvõtmisele järgnevast päevast /.../“. Selle fraasi tähenduse lahkamiseks vaatleme, kuidas jõustusid Eesti eelmised põhiseadused.*2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse