Menüü

Kokkuvõte

Haldusmenetluse üheks kitsaskohaks on haldusotsustuste täitmise tagamine. Mõningaid võimalusi selle kitsaskoha avardamiseks pakub ettepanek näha ette erilised sunnivahendid, mida rakendades võiksid haldusametnikud korraldada haldusaktides sisalduvate nõuete täitmist.*1 Sellise haldussunni mõte on isikute tegude ja tegematajätmiste kahjulike tagajärgede ärahoidmine või kõrvaldamine. Karistuslik eesmärk haldussunnil puudub.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse