Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeval on järjest suuremat tähelepanu juhitud sõnavabaduse ja privaatsuse kui kahe väärtuse põrkumisele. Pole harvad juhtumid, kus ajakirjanik ja avaliku elu tegelane lasevad kohtul oma põhiõiguste piire määratleda. Kumb väärtus omab suuremat kaalu, sõltub propagandast ning üksikisiku puhul tema teadmistest, staatusest, eelistustest ja muudest asjaoludest. Tundub, et üksikisiku privaatsuse, sealhulgas au ja hea nime kaitse sõltub paljuski tippotsustajatest – kohtunikest. Sündsa ja ebasündsa sekkumise küsimustes, näiteks solvamise puhul, valitseb ebamäärasus. Selle ebamäärasuse likvideerija on kohtunik, kes annab üksikjuhul sündsale ja ebasündsale vormile tähenduse. Kohtunik ei saa kohustada kedagi vabandama, see on eetika küsimus [1]. Ta saab pakkuda seaduses sätestatud õiguslikku kaitset, ületades enne seda nimetatud ebamäärasuse vastavalt oma veendumustele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse