Menüü

Elukutsete kohta liigub ringi arvutul hulgal käibetõdesid, ütlemisi või lihtsalt groteski rüütatud tõeterasid. Osa neist leiab ülestähendamist naljaraamatutes ja anekdoodikogumikes, uuemal ajal võib üheks selliseks kohaks kujuneda Internetiavarus. Mõned mehed on naljategemist nii tõsiselt võtnud, et teenivad sellega kogunisti igapäevast leiba, rekorditeraamatutesse pingutamisest rääkimata.

Juristidega on asi lihtne. Ei maksa arvata, et nende kulul nalja ei tehta. Tehakse. Ja kuidas veel. Teevad isegi sellised tõsised mitmekordsed akadeemikud nagu seda on prof Peeter Tulviste (allakirjutanu on alati imetlenud tema võimet võtta suuri asju kokku tabava nalja või anekdoodina). Olgu öeldud, et sel aastal ilmub akadeemiku sulest kirjastuse „Ilmamaa“ väljaandena kohtunaljade kogumik (enne seda peaks esitletama ülikoolinalju, sealt ribu-rada pidi sõjaväenalju jne). Nii et jälgige hästivarustatud raamatupoode (Tartu Ülikooli oma on kindlasti üks neist).

Teatavasti arvutavad juristid vigadeta viie piires... Arvudest ja suurematest kui viis paneb kõnelema aga fakt, et käesolev ajakirja number on arvult 50-s. Ja see ei ole enam nali.

„Juridica“ asutati 1993. aastal koostöös Glasgow ülikooli õigusteaduskonnaga dekaan prof J. P. Granti ja kirjastaja D. Fletcheri initsiatiivil ning Šoti Law finantstoetusel. Oma ajakirja olemasolu on kõigile juristidele, õppejõududele/teaduritele, aga ka üliõpilastele pakkunud suurepärase avaldamisvõimaluse. Ajakirja ilmumisele on kahtlemata positiivselt mõjunud Riigikohtu asumine Tartus.

Nüüdseks ainukese Eesti õigusajakirja „Juridica“ ilmumist on läbi aastate toetanud erinevad institutsioonid. 1994. aasta alguses ilmus ajakiri vastavalt koostöölepingule Kaupakaari-yhtymä OY finantstoetusel. „Juridica“ 1994. aasta 7. numbrist alates finantseerib ajakirja väljaandmist Õigusteabe AS Juura. 1995. aasta esimesest numbrist osalevad ajakirja sisulise külje toetajatena Eesti Juristide Liit ning Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts. 1996. aastal toetas ajakirja publitseerimist justiitsministeerium. 1997-1998 oli ja on üks ajakirja toetajatest Riigikantselei.

Tõsiasi ehk tõsiseks tegev asi on seegi, et lisaks 50-le eestikeelsele numbrile on Avatud Eesti Fondi (AEF) ja Riigikantselei toetusel ilmunud kaks ingliskeelset eriväljaannet:
Juridica International. Law Review. University of Tartu. 1996; Juridica International. Law Review II. University of Tartu. 1997. Eelkõige piiritagusele lugejale orienteeritud erinumbrite eesmärgiks oli anda ülevaade Eestis kehtivast õiguskorrast, kajastades selles toimunud ja veel toimumas muudatusi (õigusreform).

Finantstoetusest olulisem on siiski need paarsada autorit, kes viie aasta jooksul on saatnud toimetusse oma kaastöid ning kujundanud ajakirja sisu ning nägu. Loodetavasti leiavad tee toimetusse üles ka need lugejad, kes on mõttes „haaranud küll kivi“, kuid pole oma kaastööga „põõsast välja jõudnud“. Seega ärgem unustagem, et ajakiri „Juridica“ on meie ühislooming ning toimetus ootab endiselt sisutihedaid ning analüüsivaid artikleid. Värskeid ideid ja jõudu kõigile, tänu kellele ajakiri on jõudnud on esimese numbrijuubelini ehk juubelinumbrini.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse