Menüü

Kokkuvõte

Ühed suuremad muusikateoste kasutajad on ringhäälingujaamad. See on ka mõistetav, sest ükski raadio- ega telejaam ei tooda oma programme ilma muusikateoseid kasutamata. Kasutamine seisneb ringhäälingujaamade puhul kas teoste ülekandmises (AutÕS § 13 lõige 1 punkt 9) või teoste reprodutseerimises ehk salvestamises (AutÕS § 13 lõige 1 punkt 1). Seejuures väljend „teose ülekandmine“ on pärit autoriõiguse seadusest (AutÕS), samas kui ringhäälinguseadus (edaspidi RHS RT I 1993, , ) kasutab väljendit „teose edastamine“. Sisuliselt on tegemist sünonüümidega.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse