Menüü

Juriidilise isiku haldusvastutus tagaks autorile kindlama kaitse

Autor:
Number 1997/1
Lk 21-22

Kokkuvõte

Autoriõiguse seadusega on kindlaks määratud, mil moel võivad teised isikud autori loomingut kasutada. Üldreeglina (v.a ammendavalt fikseeritud vabakasutuse juhud) võib autoriõigusega kaitstud teose kasutamine toimuda ainult autori nõusolekul, sealjuures autoril on õigus saada tasu teose kasutamise eest. Autoriõiguse seaduse § 13 sätestab, et autoril on ainuõigus lubada oma teose kasutamist teiste isikute poolt. § 46 alusel võivad teised isikud autoriõigusega kaitstud teost kasutada ainult autori varaliste õiguste üleandmise korral või autori poolt antud litsentsi alusel. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine ilma autori loata on ebaseaduslik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse