Menüü

Avatud Eesti Fondi toetusel publitseeritud õigusalase teadus- ja õppekirjanduse esitlus

Autor:
Number 1997/1
Lk 37-38

Kokkuvõte

Õiguskord, mille kavandab riik, realiseerub juristide vahendusel ja toetub nende teadmistele ja kogemustele. Kvalifitseeritud juristkonnata on Eesti riigi ülesehitamine küsitav, isiku õiguste ja vabaduste kaitse jääb ebapiisavaks, raske on rääkida stabiilsest õiguskorrast. On oluline, et juristid omandaksid piisavalt laiad baasteadmised (tasemel akadeemiline õigusharidus), millele rajada edasine erialaline kvalifikatsioon. Tasemel teadmised on ka üks prioriteete praeguses õigushariduses. Seetõttu uusima õppekirjanduse publitseerimine on saanud erilise tähelepanu objektiks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse