Menüü

Kokkuvõte

Läbi aastate on Juridica avaldanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga seonduvaid materjale, mis ühel või teisel viisil tutvustavad teaduskonnas toimuvat, olgu selleks siis rahvusvahelised teaduskonverentsid, seminarid, täienduskoolitus, fondide poolt läbiviidavad konkurssid, magistritööde kaitsmised jm.

Usun, et tuntav osa Juridica lugejaskonnast on juuraüliõpilased, kusjuures kümned tulevased lugejad pürgivad akadeemilise kodaniku staatusesse 1997. aastal. Eriti neile võiks kasulikuks osutuda terviklik ülevaade Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast anno 1996. Iseloomustamaks nõudlust akadeemilise juurahariduse järele on kohane kasutada omadussõnu „suur“ või „väga suur“. Sellest annab tunnistust viimasel kahel aastal esitatud avalduste hulk – mõlemal aastal ületas see 1000 piiri. Ning vaatamata sellele, et sügissemester alles kestab ja sisseastumiskarussell mägede tagant veel ei paista, on huvi Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja siin õppimise võimaluste vastu juba tuntav. Järgnev artikkel võikski rahuldada tulevase juuratudengi huvi olulisemates õppimisega seonduvates küsimustes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse