Menüü

Töötajate distsiplinaarkaristuste määramise korrast

Autor:
Number 1996/8
Lk 375-376

Kokkuvõte

1993. aastal vastu võetud töötajate distsiplinaarvastutuse seadus (edaspidi TDS; RT I 1993, 26, 441) tagab ühelt poolt distsiplinaarkaristuse määramise õigust omavale isikule võimaluse karistada distsiplinaarüleastumises süüdi olevat töötajat. Teiselt poolt kaitseb see töötajat distsiplinaarvastutuse kohaldaja võimaliku omavoli eest. TDS määrab täpselt distsiplinaarvastutusele võtmise reeglid: tähtajad, karistuse liigid ja määra, samuti tingimused erinevate karistuste kohaldamiseks. Seega on tööandjatel kohustus järgida täpselt TDS sätteid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse