Menüü

Kokkuvõte

Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seadus (RT I 1996, 36, 738) võeti Riigikogus vastu 30. aprillil 1996. Seadus kuulutati välja 21. mail ning jõustus 7. juunil 1996.

Seaduse ülesanne on terviklikult lahendada maareformi läbiviimisega seotud probleemid ning teha vajalikud muudatused kompleksselt kõikidesse maareformi reguleerivatesse õigusaktidesse. Analoogiliselt on ette valmistatud ka omandi- ning põllumajandusreformiga seonduvate õigusaktide muudatused.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse