Menüü

See oli mõned nädalad tagasi, kui Helsinki Ülikooli professor ja magistrandid meid külastasid. Küsides külaliste uurimisobjekti kohta, selgus üllatusena, et üks noortest daamidest tegeles feminismiga. Selle jutu tagajärjel haarasin kätte uue ENE 2. köite leheküljelt 676. Leitud märksõna all oli järgmine tekst: „feminism (lad), med naiselikkus, naiselike kehavormide või omaduste olemasolu mehel.“ Seevastu 1979. aastal väljaantud „Võõrsõnade leksikon“ oli leheküljel 196 mitmekülgsem: „feminism (pr. féminisme lad. fêmina naine), kodanlik naisliikumine, püüab naistele meestega võrdseid õigusi saavutada; med. naiselike ...“ jne. Ja esimesele liikumise tähendusele lisaks : „feminiseerima, naistemõjuliseks v. naiselikuks muutma, naiste juhtimisele või ülekaalule allutama“.

Eelnimetatud noor naisterahvas huvitus teemast vaatamata ebasoosingule töökoha leidmisel hiljem väljaspool ülikooli. Ta rõhutas, et tegemist on lihtsalt kriitilise suhtumise vooluga. Ehk teisisõnu - poliitiliste õpetuste ajaloo raames tuleks seda voolu käsitleda kõrvuti õiguspositivismi ja teistega.

Mõte, miks seekord sai alustatud meil ebapopulaarse teemaga, on et tihtipeale saabuvad uued ideed, mõtted meile mingis äärmuseni moonutatud või teravaksaetud kujul. Sama teema puhul näiteks ajaleheartikkel feministist emast USA-s, kes pärast kinokülastust multifilmi „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“ naisi diskrimineerivaks kuulutas, sest Lumivalgeke oli ju pöialpoiste(!) kokk ja koristaja(!). Taolisel kujul kajastuvad meil nii mõnedki nn vähemusgruppide probleemid. Nende probleemide väljakarjumine tekitab tõrkereaktsiooni. Ja ründajatele uue ajendi - et neid tõepoolest koheldaksegi teistmoodi.

Kõige niisuguse taustal tekib küsimus - kes on siis see enamus? Kas ta lõpuks ongi enamus, kui ta on tuhandeteks vähemusteks killustunud? Kas peabki olema piir, definitsioon? Ja kas need äärmused ei vii meid taas sinna alguspunkti, mille kohaselt iga erisus tähendab kõrvalekallet? Või kui teiselt seisukohalt lähtuda, siis - iga mitteerisus on diskrimineeriv ja tuleb erisustega lämmatada. Ehk allegooriana: feminism liikumise tähenduses muutub feminismiks meditsiinilises tähenduses.

Anne Kalvi

PS

Kuna uus kujundus ja sellest johtuv tekstitöötlemisprogramm olid tehniliselt raskesti ühendatavad, ilmus ajakirja number alles aprillikuu lõpus. Vabandame! Hilinemine ei takista aga 4 järgneva numbri ilmumist enne suurt suvepuhkust.

Vabandame ka nende autorite ees, kelle artiklist on seoses üleminekuraskustega kaduma läinud tähemärke.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse