Menüü

Väärtpaberite tagasiost ja väärtpaberite laenamine

Autor:
Number 1996/10
Lk 545-548

Kokkuvõte


Mis on väärtpaberite tagasiost?

Väärtpaberite tagasiostu (securities’ repurchase) ehk lühendatult repo all mõistetakse tehingut, mille alusel müüja müüb ostjale teatavad väärtpaberid ning võtab enesele ühtlasi kohustuse need ostjalt hiljem tagasi osta.

Tagasiost võib koosneda kahest erinevast, kuid samaagselt teostatud tehingust, millest esimese alusel müüja müüb ostjale väärtpaberid (spot tehing) ning teise alusel kohustub need tulevikus kindlaksmääratud ajal ning hinna eest tagasi ostma (forward tehing). Tagasiostu sellist vormi nimetatakse müük/tagasiost (sell/buy-back). Müük/tagasiostu puhul läheb omandiõigus väärtpaberitele koos kõigi muude sellest tulenevate õigustega (õigus dividendidele, intressile, optsioonidele, vahetusvõlakirjade konverteerimisele jne.) üle ostjale.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse