Menüü

Netovara säilitamise põhimõte ja selle praktiline rakendamine

Autor:
Number 1996/10
Lk 551-553

Kokkuvõte

Aktsia- ja osakapitali säilitamise põhimõte tuli Eesti õigusesse seoses äriseadustiku jõsutumisega. Kuna osaühingu osanik ja aktsionär ei vastuta vastavate ühingute kohustuste eest oma varaga, on võlausaldajate seisukohalt oluline tagada nende poolt tasutud sissemaksete säilimine. Osa- ja aktsiakapitali kaitse abinõusid on kehtivas õiguses mitmeid, eelkõige puudutavad need nõudeid sissemaksetele, kontrolli nende tasumise üle, osanikele ja aktsionäridele tehtavate väljamaksete piiramist, oma osade ja aktsiate omandamise reglementeerimist, samuti teisi abinõusid. Lisaks sellele kehtestab äriseadustik (edaspidi ÄS) ka netovara säilitamise põhimõtte.

Netovara mõiste on esitatud ÄS §-s 171. Selle paragrahvi kohaselt saab netovara suuruse määrata kindlaks järgneva tehtega: bilansi aktiva üldsumma - passivas näidatud kohustuste summa = netovara. Sisuliselt võrdub netovara seega bilansis näidatud omakapitaliga ja kui räägitakse, et netovara peab vastama aktsiakapitalile, tähendab see, et omakapital peab olema vähemalt võrdne aktsiakapitaliga, mitte aga väiksem. Netovara säilitamise põhimõte kannabki seda eesmärki.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse