Menüü

Rahvusvaheliste lepingute rakendamisest Eesti õigussüsteemis

Number 1995/8
Lk 343-344

Kokkuvõte

Rahvusvaheliste lepingute rakendamine Eesti õiguses on teema, millele on meie õiguskirjanduses seni suhteliselt vähe tähelepanu pööratud. Ometi, tingituna indiviidi ilmumisest rahvusvahelise õiguse subjektide hulka (inimõigused) ja rahvusvaheliste organisatsioonide, eriti Euroopa Liidu, kiirest arengust, esineb üha rohkem juhuseid, kus vaidluse lahendamise tulemus riiklikus kohtus sõltub just välislepingu rakendamisest. Alljärgnevalt käsitletaksegi mõningaid Eesti siseõiguses välislepingute rakendamisega seonduvaid puhtpraktilisi probleeme.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse