Menüü

Kokkuvõte

3. oktoobril 1995. a. toimus Poola Vabariigi pealinnas Varssavis seminar piraatlusevastasest võitlusest Kesk- ja Ida-Euroopas. Seminari korraldas Euroopa komision PHARE intellektuaalse omandi programmi raames. Seminari korraldamist ajendas majanduse, sotsiaalsfääri ja tehnoloogia areng Euroopa riikides, millega on kaasnenud riigipiire mittearvestavate kommunikatsioonivahendite hulga pretsedenditult kiire kasv. Selle tagajärjel on üle maailma levimas piraatkaubad ja -teenused nendes valdkondades, mida kaitstakse intellektuaalse omandiga. Teiste sõnadega öeldes on piraatlus varguse liik, mis pannakse toime autorite, esitajate, kirjastajate, produtsentide ning raadio- ja televisiooniorganisatsioonide omandi, so. neile autoriõiguse seadusega tagatud õiguste suhtes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse