Menüü

Kokkuvõte

Järjest vähem on infovajaduse rahuldamine võimalik ühe raamatukogu või infokeskuse baasil. Seetõttu on oluline tunda kohalike võimaluste kõrval ka seda, missugust informatsiooni pakuvad raamatukogud ja informatsioonikeskused teistes riikides.

Üha suuremat tähtsust omandab info edastamine ja kasutamine elektroonilisel kujul. Traditsioonilise paberkandja kõrvale on ilmunud elektrooniline infokandja. Järjest suuremal hulgal talletatakse või luuakse infot ainult sellisele andmekandjale.

Üheks elektroonilisel kujul leiduva informatsiooni pakkujaks-vahendajaks on andmesidevõrk Internet. Internet on globaalne avatud informatsiooni metavõrk, milles on võimelised omavahel suhtlema kõik maailma kompuutrid ja nad suhtlevad omavahel TCP/IP protokolli abil.

Alljärgnev püüab tutvustada selle aasta kevadel tehtud uurimust õigusalastest andmebaasidest Internetis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse