Menüü

Kokkuvõte

15. septembril esitleti Tartu Ülikooli nõukogu saalis Avatud Eesti Fondi (edaspidi AEF) toetusel 1995. aastal ilmunud juuraõpikuid ja õppevahendeid.

Õiguskord, mida kavandab riik, realiseerub juristide vahendusel ja tugineb nende teadmistele ja kogemustele. Ilma kvalifitseeritud juristideta on Eesti riigi ülesehitamine küsitav, isiku õiguste ja vabaduste kaitse jääb piisava kaitseta, raske on rääkida stabiilsest õiguskorrast. Öeldu oli põhjenduseks, mis tingis AEF-i astuma olulisi samme juuravaldkonna edendamiseks.

Konkreetne koostöö algas 1992. aastal, mil AEF-i juhatus kiitis heaks koostööprojekti Glasgow ülikooli (Šotimaa) ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna vahel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse