Menüü

Kokkuvõte


1. Prokuratuuri areng Eesti Vabariigi algaastatel

Enne Eesti iseseisvumist 1918. aastal baseerus prokuratuuristruktuur, nagu kohtusüsteemgi, Vene 1864. aasta kohtute seadustikul.

Iseseisvumise järel alustas Eesti kiirelt õiguskorra ja riigiaparaadi kujundamist. Eesti Ajutise Valitsuse esimene istung toimus 11. novembril 1918. a. Päevakorra ühe punktina nimetati ametisse Eesti Vabariigi prokurör, kelleks sai vannutatud advokaat Jaan Teemant. 13.novembril samal aastal nimetati ametisse Tallinna Ringkonnakohtu esimees, kelleks sai J. Reichmann. Novembrikuu jooksul määrati ametisse veel 23 kohtunikku ja prokuröri. Aastavahetuseks oli koos vabariigi prokuröri ja Riigikohtu esimehega ametisse nimetatud juba 36 kohtunikku ja prokuröri.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse