Menüü

Kokkuvõte

Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 260 11. juulist 1995.a. kinnitati Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus põhikiri (RT I 119, 61, 1031).

Idee - asutada Õiguskeskus ning pakkuda juristidele selle kaudu finantsabi täiendõppeks ja erinevaid koolitusprogramme - sai alguse ligikaudu aasta tagasi. Ka põhjus Õiguskeskuse asutamiseks oli lihtne: oli vaja leida täiendavaid varalisi vahendeid, pakutavatest riiklikest ressurssidest jäi napiks. Sel suvel idee realiseerus - Riigikohus, justiitsministeerium ja Tartu Ülikool leppisid kokku Õiguskeskuse asutamises. Õiguskeskuse asukoht on Tartus, Lossi 19.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse