Menüü

Avatud Eesti Fondi õigusalase õppekirjanduse konkurss

Autor:
Number 1995/5
Lk 209-210

Kokkuvõte

On ülimalt oluline, et tulevased Eesti juristid omandaksid piisavalt laia teadmiste põhja, millele rajada oma edasine erialaline kvalifikatsioon. Teadmised peavad olema tasemel ja seetõttu ka üks prioriteete praeguses õigushariduses - anda välja õppekirjandust - on saanud erilise tähelepanu objektiks.

Avatud Eesti Fondi (AEF) toetus õigusalase õppekirjanduse publitseerimiseks on seni olnud märkimisväärne. Nii üllitati ajavahemikul 1993-1994 „Inglise-eesti juriidiline sõnastik“, inglise- ja eestikeelset paralleelteksti sisaldav õpik „Euroopa Ühenduse õigus. Sissejuhatus“, õppematerjal „Šoti õigussüsteem“, aga samuti rida eesti õigusteadlaste originaalõppevahendeid (K. Merusk „Kehtiv õigus ja õigusakti teooria põhiküsimusi“, J. Sootak „Veretasust kriminaalteraapiani. Peatükke kriminaalõiguse ajaloost“).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse