Menüü

Kokkuvõte

Viimase aasta jooksul on Eesti avalikkust püütud kaasa haarata vaidlusse Euroopa Liidu (edaspidi EL) poolt ja vastu. Neid diskussioone kuuldes-lugedes tekkis tihti mulje, et oleme ajas mõned sajandid tagasi läinud ning sattunud skolastikute kõrgaega - kas mutil on silmad või ei ole. Praeguseks on ka Eestis küllaga kohti, kust saab (muidugi, peale põhjalikku uurimistööd) kätte andmed EL-ga kaasnevate heade ja halbade nähtuste kohta. Alles saadud andmeid kaaludes saab teha otsuse, kumb tee Eestile kasulikum on.

1. Taust

1992. aastal alustasid Eestis tegevust mitu EL-ga seotud institutsiooni. Tartu Ülikooli juurde loodi Euroteaduskonna osakonnad (keskus asub Riias), mille põhieesmärk on anda kaasaegset haridust majandus-, õigus- ning sotsiaalteaduste alal. Euroopa-alase uurimistöö keskusena loodi teaduskondadevaheline Euroopa Instituut.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse