Menüü

Kokkuvõte

Alates 1993. aasta novembrikuust on Euroteaduskonna tegevus ülikooli õigusteaduskonna tudengitele ja magistrandidele end positiivsest küljest tutvustanud. Läinud aasta jõulukuu algas meile Helsingi Ülikooli korraldatud õigusteooria kursusega. Lisaks teadmiste täiendamisele teooria uutes ning ka tuntud, kuid pidevalt edasiarenevates suundades, saime kuulata ka Põhjamaade professoreid: prof. Aulis Aarnio't Turu Ülikoolist ja prof. Hans Petter Graver'it Oslo Ülikoolist.

Järgmine oluline kursus oli läänelik lepinguõigus, mille kohta allakirjutanul aga tervikut hinnangut anda ei ole võimalik. Võrreldes esimesega oli kursuse algus väga üldsõnaline – á la mis on õigus ja milleks seda vaja on. Ka organiseerituse tase ja materjalidega varustatus jätsid sealjuures üsna kesise mulje.

Osavõtjate ettepanekul toimus kolmas üritus Saaremaal. Kolmas kord Helsingi Ülikool ja esimesest korrast tuttav prof. Martin Scheinin ning lisaks Euroopa Inimõiguste Kohtus praktiseerinud prof. Matti Pellonpää tulid vaatamata kuumale ilmale ja Tare motelli piiratud võimalustele loengute ja seminaride pidamisega väga hästi toime. Paljuks ei peetud isegi paljundusmasina kaasavõtmist.

Kui jätta kõrvale organisatsioonilised jmt. probleemid, võiks esitada küsimuse, mis eesmärgil Euroteaduskond on asutatud ja mis on tema kaugemaleulatuvad plaanid. Ilmselt ei ole meile vastamiseks oluline, kas ja kuidas toimub töö Leedus ja Lätis. Parem on jääda oma liistude juurde.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse